Assegurança de comerços
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de salut

Avantatges de les nostres solucions per a empreses

empresa reunió
 • AdaptabilitatDisposem d’una oferta estandarditzada i fàcil d’implantar, ideal per a pimes i per a autònoms i autònomes amb persones empleades al seu càrrec. També fem productes a mida perquè les grans empreses puguin instrumentar els compromisos per pensions.
 • Experiència reconegudaSom experts en la gestió de cicle de vida, i els nombrosos reconeixements i premis que hi hem rebut ho demostren.
 • Seguretat i solvènciaBanSabadell Vida y Pensiones gestiona més de 10.000 milions d’euros i ocupa, el 2021, la 3a posició en el rànquing de primes de companyies asseguradores i la 8a en el rànquing de patrimoni gestionat de gestores de plans de pensions.
 • CompromísIncrementa el compromís de la persona treballadora amb l’empresa.
PER QUÈ HAURIA DE CONTRACTAR-LA?

Els nostres productes d’estalvi per a empreses

Plans de pensions d’ocupació

T’agradaria proporcionar al teu equip humà un benefici d’un gran valor afegit? Els plans de pensions d’ocupació (PPO) poden ser-ne una opció molt bona.

 • Ofereixen tranquil·litat personal i familiar de cara a la jubilació.
 • Poden suposar un avantatge diferenciador per atraure-hi més talent.
 • Reporten beneficis fiscals per al personal i per a l’empresa.
 • Som reconeguts i tenim expertesa en la gestió de plans d’ocupació, amb tres premis IPE més el 2021.
Plans de pensions d’ocupació de promoció conjunta

T’agradaria proporcionar al teu equip humà un benefici d’un gran valor afegit? Els plans de pensions de promoció conjunta en són la millor opció per a pimes i per a professionals en règim laboral autònom.

 • Els promouen conjuntament diverses empreses o entitats.
 • El poden formalitzar empreses a partir d’1 persona empleada.
 • Tenen menys costos d’implantació o desenvolupament, atès que una empresa promotora pot incorporar-se a un pla de pensions ja constituït que integri diverses empreses.
BG Previsión Empleo, P.P.S.E.

T’agradaria proporcionar al teu equip humà un benefici d’un gran valor afegit? Si tens el domicili social al País Basc, els plans de previsió social d’ocupació en són la millor opció per a pimes. 

 • Per al personal: els ofereix tranquil·litat personal i familiar de cara a la jubilació.
 • Per a l’empresa: els plans de pensions d’ocupació per a pimes poden suposar un avantatge diferenciador per atraure-hi més talent.
 • Beneficis fiscals per al personal i per a l’empresa: les aportacions fetes permeten de reduir l’IRPF de la persona empleada. 
M’interessa
Pla de Jubilació Col·lectiu
 • El Pla de Jubilació Col·lectiu és una assegurança de vida estalvi que pot instrumentar compromisos per pensions i amb la qual les empreses poden incrementar la vinculació de l’equip directiu i altres persones empleades.
 • Cobertures extenses: per al personal directiu i per a tot el personal assegurat.
 • Fidelització del personal directiu i el personal estratègic: permet d’oferir a un col·lectiu concret de treballadores i treballadors una protecció específica per a les contingències de jubilació, invalidesa, dependència i mort. 
 • Flexible: pot adaptar-se a les necessitats de cada empresa, de manera que pot preveure aportacions només de l’empresa, o bé de l’empresa i de la persona treballadora. 
Pla de Jubilació Col·lectiu Flexible

És una assegurança col·lectiva de vida estalvi de la modalitat unit linked que instrumenta els compromisos per pensions i amb la qual les empreses poden incrementar la vinculació de l’equip directiu i altres persones empleades i, alhora, millorar-ne la retribució i la capacitat d’estalvi.

 • Adhesió voluntària de la persona empleada.
 • Ofereix cobertures extenses per al personal directiu i per a tot el personal assegurat.
 • Una assegurança adaptada a les necessitats de cada empresa, amb independència del nombre de persones empleades. 
 • Inverteix segons un model de cicle de vida, pel qual adapta les inversions de cada persona a la data estimada de jubilació. 
Sabadell Flex Empresa

Sabadell Flex Empresa és un programa de retribució flexible que fidelitza l’equip humà en permetre’ls de personalitzar i optimitzar fiscalment el salari.

 • Permet d’optimitzar fiscalment la retribució del personal sense increment del cost salarial per a l’empresa.
 • Ofereix una extensa gamma de productes de valor afegit amb preus preferents.
 • Personalitzat i flexible per a l’equip humà, atès que l’adhesió hi és voluntària.
 • Tota la gestió es en línia: fàcil, àgil i digital.
 • Per 50 €/mes (+IVA) inclou 10 persones de l’equip humà, amb un cost de 3 € (+IVA) per cada persona addicional amb productes adherits.
Rendes col·lectives

Les rendes col·lectives et permeten d’instrumentar els compromisos de pensions amb el teu personal. Poden ser rendes vitalícies col·lectives, per garantir al teu equip humà el cobrament d’una renda mentre visquin, o rendes temporals col·lectives, per cobrar-les durant un període de temps concret.

 • Renda garantida per BanSabadell Vida, pel termini escollit.
 • Possibilitat de llegar rendes en cas de mort.
 • Possibilitat de contractar un increment anual de la renda mensual, si es vol.
 • Rendes immediates o diferides, segons la necessitat de cada empresa.
ELS NOSTRES SERVEIS

En quines altres coses podem ajudar-te?

Vols sol·licitar l’enviament digital de la informació?

Si participes en un Pla de Pensions d’Ocupació o n’ets la persona beneficiària i vols que et trametem per correu electrònic tots els enviaments d’informació, ens ho pots demanar sense problema. Sí que ho vull
dona tablet
ELS NOSTRES PRODUCTES

Coneix altres assegurances per a empreses

Aquestes cobertures i serveis estan subjectes als termes, condicions, límits i exclusions aplicables a l’assegurança que estableixen les condicions particulars i les generals.

Pla de Pensions d’Ocupació i Pla de Pensions d’Ocupació de Promoció Conjunta són assegurances de BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i al Registre d’Entitats Gestores de Fons de Pensions de la DGAiFP amb la clau G-0085.

Pla de Jubilació Col·lectiu i Pla de Jubilació Col·lectiu Flexible són assegurances de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i al Registre d’Entitats Asseguradores de la DGAiFP amb la clau C-0557. 

Sabadell Flex Empresa és un pla de retribució flexible comercialitzat per Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili social a l’avinguda Òscar Esplà, 37, 03007 Alacant. La gestió dels productes integrats en aquest pla es fa a través d’una plataforma operativa desenvolupada per Compensa Capital Humano, S.L., amb CIF B63605562 i domicili social al carrer Bonaire, 21, entl. 3a, Palma. Aquests són els productes que s’hi poden contractar:

Pla de Jubilació Col·lectiu: assegurança col·lectiva de vida estalvi, modalitat unit link, subjecta als termes i les condicions contractats en la pòlissa, de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i a la DGAiFP amb la clau C-0557.

Protecció Salut: assegurança de Sanitas S.A. de Seguros, amb NIF A28037042 i domicili social al carrer Ribera del Loira, 52, 28042 Madrid, que està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i a la DGAiFP amb la clau C-320, i BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, que està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i a la DGAiFP amb la clau C-0767. Producte en règim de coassegurança, en què cada asseguradora participa al 50% i Sanitas n’és l’entitat obridora.

Restaurant, llar d’infants i transport: el proveïdor és Edenred España, S.A., amb CIF A78881190 i domicili social al carrer Juan Esplandiú, 11-13, portal 13, pl. 1, 28007 Madrid.

Assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Òscar Esplà, 37, 03007 Alacant. Està inscrita al Registre Mercantil d’Alacant i al Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la DGAiFP amb la clau OV-0004, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent a cada moment.