Assegurança de comerços
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de salut

Tenim un equip d’especialistes a la teva disposició perquè t’ajudin a adequar les nostres rendes als teus compromisos per pensions.

Avantatges de les rendes col·lectives

  • Renda garantidaGarantim la renda pel termini escollit.
  • Possibilitat de llegar rendes en cas de mortLa persona beneficiària designada continua cobrant el percentatge de renda indicat en cas de mort de la persona assegurada.
  • RevaloracióPossibilitat de contractar un increment anual de la renda mensual, si es vol.
  • Rendes immediates o diferidesSegons la necessitat de cada empresa.
empresa equip

Fiscalitat

  • Per a l’empresa L’aportació no és una despesa deduïble fins que no comencen a pagar-se les rendes; és aquest el moment en què també comença a deduir-se la part corresponent a la prima aportada.
  • Per al personal Les rendes mensuals estan subjectes a rendiments del treball dins de l’impost de la renda de les persones físiques. En els casos de mort en què hi hagi designació de segones persones assegurades, aquestes persones continuen cobrant la renda neta de tributació, amb el pagament previ de l’impost de successions i donacions pel valor de la provisió matemàtica.
reunió oficina
ELS NOSTRES SERVEIS

En quines altres coses podem ajudar-te?

Vols ajudar el teu personal a estalviar per a la jubilació?

Els plans de pensions d’ocupació (PPO) poden ser-ne una opció molt bona. D’aquesta manera, el teu personal podrà tenir un complement a la pensió pública. Saber-ne més
reunió empresa
ELS NOSTRES PRODUCTES

Coneix altres assegurances per a empreses

Aquestes cobertures i serveis estan subjectes als termes, condicions, límits i exclusions aplicables a l’assegurança que estableixen les condicions particulars i les generals.

Rendes vitalícies i temporals col·lectives són assegurances de vida estalvi, subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa, de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i al Registre d’Entitats Asseguradores de la DGAiFP amb la clau C-0557.

Assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Òscar Esplà, 37, 03007 Alacant. Està inscrita al Registre Mercantil d’Alacant i al Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la DGAiFP amb la clau OV-0004, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent a cada moment.