Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

Principals avantatges de la nostra assegurança

  • En certes situacions de manca d’ingressos. La nostra assegurança de protecció de pagaments et cobreix l’impagament de les quotes, com ara en un cas de desocupació o d’incapacitat temporal, segons la teva situació laboral del moment. Consulta quins riscos cobreix en les condicions generals i particulars de la pòlissa.
  • Presenta una modalitat de pagament simple Perquè no hagis de patir per quan et toca pagar. A més a més, és molt fàcil de contractar-la, atès que no cal fer tràmits previs ni passar exàmens mèdics.
  • És totalment compatible amb altres assegurancesSi tens altres assegurances contractades amb Sabadell Assegurances i Pensions, les pots complementar amb l’assegurança de protecció de pagaments.
PER QUÈ L’HAURIES DE CONTRACTAR?

Les nostres assegurances de protecció de pagaments

Assegurança d’hipoteques
  • Et cobreix la quota mensual en cas d’invalidesa
  • Et cobreix la quota mensual de la hipoteca en cas de desocupació
  • S’hi inclou una compensació per hospitalització de 200 euros l’any
  • Prima renovable anual
Assegurança de préstecs
  • Si vols, la pots contractar juntament amb l’assegurança de vida
  • Cobreix la quota mensual en cas de desocupació i d’invalidesa
ELS NOSTRES SERVEIS

En quines altres coses podem ajudar-te?

EL NOSTRE BLOG

Al dia amb els nostres articles

Cobertures i serveis subjectes als termes, condicions, limitacions i exclusions aplicables a la seva assegurança establerts a les condicions particulars i generals.

Protecció pagaments és una assegurança de BanSabadell Assegurances Generals, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances amb NIF A-64194590 i domicili social al carrer Isabel Colbrand 22 28050 Madrid. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid i al Reg. d'Entitats Asseguradores de la DGSyFP amb clau C-0767.

Assegurances intervingudes per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Assegurances Vinculat del Grup Banc Sabadell, S.A., NIF. A-03424223, situada a Avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita al R.M. d'Alacant, i en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la DGSyFP amb clau núm. OV-0004, tenint subscrita una assegurança de responsabilitat civil conforme al que disposa la normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.