Assegurança de comerços
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de salut

A BanSabadell Pensions en som experts i podem dissenyar el pla que s’adapti als compromisos per pensions que tens amb el teu equip humà

Avantatges dels plans de pensions d’ocupació

 • Per al personalEls ofereix tranquil·litat personal i familiar de cara a la jubilació, ja que els permet de complementar la pensió de fons públic amb els diners del seu pla de pensions d’ocupació.
 • Per a l’empresaPoden suposar un avantatge diferenciador per atraure-hi més talent i també són una eina de fidelització de l’equip humà.
 • Beneficis fiscals per al personal i per a l’empresaLes aportacions fetes tant per l’empresa com per cada persona empleada permeten de reduir l’IRPF de la persona empleada.
 • Som reconeguts i tenim expertesa en la gestió de plans d’ocupacióEl 2021 vam rebre de nou tres premis IPE Awards: al millor fons d’aportació definida d’Europa, al millor fons de pensions d’ocupació d’Espanya i a la millor estratègia activa en fons de pensions d’ocupació.
 • Disposa de la inversió de cicle de vida, que s’adapta a l’horitzó de jubilació de cada personaAixí, doncs, com més s’acosta l’edat de jubilació de la persona empleada, més prudents esdevenen les inversions.

Aportacions

Les aportacions a un pla de pensions d’ocupació poden fer-les tant l’empresa com les persones empleades.

Encara que hi ha un límit màxim de 1.500 € per a les aportacions individuals a plans de pensions individuals, plans de previsió assegurats i plans de pensions d’ocupació, aquest import pot sobrepassar-se amb:

 • Aportacions de l’empresa al pla de pensions d’ocupació.
 • Aportacions individuals al pla de pensions d'ocupació per un import que dependrà de les aportacions realitzades per la teva empresa a favor teu i dels rendiments del treball que tens:
  • Els partícips amb rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros o amb aportacions de la seva empresa superiors a 1.500 euros poden sobrepassar els 1.500 euros d'aportació individual per un import igual o inferior a l'aportat per la seva empresa.
  • Els partícips amb rendiments íntegres del treball inferiors a 60.000 euros poden sobrepassar els 1.500 euros d'aportació individual per un import equivalent a multiplicar l'aportació de l'empresa per 2,5 si l'aportació anual de l'empresa és de fins a 500 €; o pel resultat de loperació 1.250 euros +0,25 x(aportació de lempresa -500 euros) si l aportació anual de lempresa és entre 500,01€ i 1.500 euros.

Recorda que 10.000 € anuals és la quantitat que marca el límit màxim total del conjunt d’aportacions individuals i empresarials en favor de qui participi en els productes de previsió (plans de pensions individuals i d’ocupació, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social) 

empleats oficina parlant

Avantatges fiscals

 • Per al personal Les aportacions fetes per l’empresa i per la persona empleada redueixen la base imposable de l’IRPF de la persona corresponent a l’exercici en què es fan. La reducció anual màxima de la base imposable general de l’IRPF, al territori comú i al territori foral de Navarra, és l’import més baix de les aportacions fetes, o bé el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques, segons la normativa fiscal vigent. En la normativa foral del País Basc, el límit màxim de reducció anual de la base imposable de l’IRPF per aportacions individuals és de 5.000 €, i per contribucions empresarials és de 8.000 €, amb un límit conjunt de 12.000 € per les aportacions individuals i les contribucions empresarials.
 • Per a l’empresa Les aportacions fetes a un pla de pensions d’ocupació són despeses fiscalment deduïbles en l’impost de societats.
reunió empresa planificar

En quins casos se’n poden retirar els diners abans d’hora? 

 • Malaltia greu de la persona partícip, del seu o la seva cònjuge, d’un fill o una filla, o de la mare o el pare.
 • Atur de llarga durada.
 • Disposició anticipada de l’import, total o parcial, dels drets consolidats corresponents a aportacions i contribucions empresarials fetes amb almenys 10 anys d’antiguitat (en els plans les especificacions dels quals ho prevegin així).
reunió equip
ELS NOSTRES SERVEIS

En quines altres coses podem ajudar-te?

FAQS

Hi tens més dubtes?

A quines persones de la plantilla cal oferir-los un pla de pensions d’ocupació?

Un pla de pensions d’ocupació s’ha d’oferir, com a mínim, a les persones empleades amb una antiguitat d'un mes en l'empresa, però se li pot oferir a tothom.

És poden fer aportacions a un pla de pensió d’ocupació i a un pla de pensions individual?

Sí, es possible fer-ho

El total de les aportacions anuals a un pla de pensions d’ocupació, incloent-hi tant les aportacions de la persona partícip mateixa com les contribucions empresarials a favor d’aquesta persona, no pot superar el màxim de 10.000 €. No obstant això, el límit màxim legal d’aportacions anuals de la persona empleada al Pla de Pensions Individual, al Pla de Previsió Assegurat (PPA), al Pla de Pensions d’Ocupació, al Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE) i/o a les mutualitats de previsió social és de 1.500 euros en conjunt. Aquest límit es pot incrementar amb aportacions individuals al pla de pensions d'ocupació per un import que dependrà de les aportacions realitzades per la teva empresa a favor teu i dels rendiments del treball que tens:

 • Els partícips amb rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros o amb aportacions de la vostra empresa superiors a 1.500 euros, poden sobrepassar els 1.500 euros d'aportació individual per un import igual o inferior a l'aportat per la vostra empresa.
 • Els partícips amb rendiments íntegres del treball inferiors a 60.000 euros poden sobrepassar els 1.500 d'aportació individual per un import equivalent a multiplicar l'aportació de l'empresa per 2,5 si l'aportació anual de l'empresa és de fins a 500 euros; o pel resultat de loperació 1.250 euros +0,25 x(aportació de lempresa -500 euros) si l aportació anual de lempresa és entre 500,01 i 1.500 euros.
Hi ha una contribució mínima que l’empresa hagi de fer als plans de pensions d’ocupació?

L’empresa que promou un pla d’ocupació hi ha de fer contribucions d’una manera periòdica, tot i que no hi ha establert cap import mínim. La quantia de les contribucions l’estableixen les especificacions dels plans de pensions d’ocupació, o bé l’annex de les especificacions en el cas dels plans de pensions d’ocupació de promoció conjunta. El valor de les contribucions es pot fixar com un import fix o com un import que estigui en funció d’altres magnituds com ara el salari, l’antiguitat, les cotitzacions a la Seguretat Social, etc. Depèn del que prevegin les especificacions, o bé l’annex de les especificacions.

És obligatòria o voluntària, l’adhesió d’una persona empleada a un pla de pensions d’ocupació?

L’adhesió de la persona empleada a aquests productes sempre és voluntària. Encara que alguns d’aquests productes poden tenir sistemes d’incorporació automàtica per facilitar-n’hi l’adhesió, la persona empleada sempre hi té l’última paraula.

Pot mobilitzar una persona beneficiària els saldos acumulats en un pla d’ocupació?

Quant a la jubilació, un cop la persona empleada s’ha jubilat, ja no hi ha possibilitat de mobilitzar els saldos ni de rescatar-los cap a un altre producte, amb l’excepció única que el pla de pensions d’ocupació s’acabi.

Vols sol·licitar l’enviament digital de la informació?

Si participes en un Pla de Pensions d’Ocupació o n’ets la persona beneficiària i vols que et trametem per correu electrònic tots els enviaments d’informació, ens ho pots demanar sense problema. Sí que ho vull
dona tràmits

Estàs pensant a incrementar la vinculació del teu equip directiu?

Els nostres plans de jubilació són els productes que cerques. Et permeten d’oferir una protecció específica a una part de la teva plantilla, i així demostrar l’interès per la seguretat i el benestar de l’equip directiu i de tot l’equip humà i, per tant, de les seves famílies. Saber-ne més
empresa empleats
ELS NOSTRES PRODUCTES

Coneix altres assegurances per a empreses

Informació legal

Aquest producte només és contractable per residents a Espanya. És un producte no garantit. En els plans de pensions no garantits, la rendibilitat total de cada pla està vinculada a la rendibilitat de la cartera dels actius de cada fons de pensions.

LA INVERSIÓ. Els riscos inherents a aquestes inversions (mercat, tipus d’interès, divisa, crèdit i liquiditat), juntament amb el seguiment i el control, els descriu la declaració de principis d’inversió del fons.

Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i al Registre d’Entitats Gestores de Fons de Pensions de la DGAiFP amb la clau G-0085. Entitat dipositària: BNP Paribas, S.A., sucursal en España, amb NIF W-0011117I i domicili social al carrer Emilio Vargas, 4, Madrid. Està inscrita al Registre especial d’entitats dipositàries de fons de pensions de la DGAiFP amb la clau D-0197. Entitat comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili a l’avinguda Òscar Esplà, 37, 03007 Alacant. Està inscrita al Registre Mercantil d’Alacant i a la DGAiFP amb la clau D-0016. Tenen la condició d’entitat promotora del pla de pensions de promoció conjunta cadascuna de les empreses o entitats que s’hi incorporin; i dels plans de pensions d’ocupació , cada empresa que en formalitzi un.