Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

Tens res a dir? No ho dubtis, alça la veu per fer el que és correcte!

Cadascú de nosaltres som responsables d'assegurar-nos mantenir els nostres estàndards de conducta ètica i complir amb el nostre compromís d'actuar amb integritat. Per això és important que parlem, no només quan alguna cosa és realment bona o quan tenim una idea, sinó també quan alguna cosa pot semblar una mica estrany.

Política de Protecció a l'Informant i Procediment de Gestió d'Informacions

Desenvolupa les qüestions següents:

  • Exemples de conductes que es consideren inadequades.
  • Canals Interns i Externs de comunicació disponibles.
  • Òrgan Responsable de gestionar les comunicacions.
  • Com comunicar inquietuds integritats.
  • Principis del Canal.
  • El Procediment de recerca dels fets denunciats (de manera objectiva, confidencial i respectant els drets de les persones intervinents a la investigació).
  • Prohibició d'adoptar represàlies davant de l'empleat que compleix la seva obligació de comunicar o que coopera amb una investigació de fets denunciats.
  • Responsabilitats de les persones treballadores, responsables dequip i de les funcions.

Com efectuar comunicacions

El canal ètic permet fer comunicacions per escrit o verbalment. La comunicació es pot fer:

a) Per escrit, a través del formulari web disponible al següent enllaç  Canal ètic

b) Verbalment, per via telefònica: 900 99 84 46

c) A sol·licitud de l'informant, també es pot presentar mitjançant una reunió presencial dins el termini màxim de set dies utilitzant qualsevol de les dues possibilitats anteriors.

Política de no represàlies

  • Sabadell Assegurances i Pensions no tolera represàlies contra cap empleat que comuniqui una inquietud de bona fe, ni tampoc contra aquells empleats que participen en una investigació de bona fe (p.e: testimonis) o aportin informació/proves en el curs d'una investigació, i adoptarà mesures disciplinàries en aquests casos.
  • Si per haver denunciat o intervingut en una investigació, creus estar patint represàlies, has de comunicar immediatament aquesta situació.