Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

Fiscalitats del producte

En cas de rescat

Si rescates el Plan Estalvi, els rendiments que n’obtens tributen en l’IRPF com a rendiments del capital mobiliari. El tipus impositiu que s’ha d’aplicar sobre la base imposable de l’estalvi és del 19% per als primers 6.000 € de la base; del 21% fins als 50.000 € de base; del 23% fins als 200.000 € de base; i del 25% a partir dels 200.000,01 € de base. Quan s’abonen, aquests interessos estan subjectes a una retenció del 19% a compte de l’impost. 

En cas de mort

L’asseguradora garanteix a la persona o les persones beneficiàries l’abonament del saldo acumulat en el producte més un capital addicional del 10%*. 

En els casos de mort per accident, i només per a les persones assegurades de menys de 65 anys, les persones beneficiàries reben el saldo acumulat en el producte més un capital addicional del 100% de la provisió matemàtica, amb el límit de 150.000 €. 

El capital abonat a la persona beneficiària tributa en l’impost sobre successions i donacions (ISD), i en la base imposable s’aplica una reducció del 100% sobre l’import rebut, fins al límit de 9.195 €, encara que en algunes comunitats autònomes els imports màxims són superiors, com ara: 

 • 25.000 € a Catalunya
 • 500.000 € a l’Aragó
 • 23.150 € a les Canàries 
 • 250.000 € a Navarra
 • 12.000 € a les Balears 
 • 50.000 € a Cantàbria
 • 400.000 € al País Basc 
 • 9.200 € a Madrid

 

Nivell de risc

Aquesta dada assenyala el risc del pla i es calcula basant-se en dades històriques que, no obstant això, pot ser que no constitueixin una indicació fiable pel que fa al perfil de risc del pla en el futur. A més, no hi ha garanties que la categoria que s’assenyala romangui inalterable, de manera que pot variar amb el temps.

INDICADOR DE RISC I ALERTES SOBRE LIQUIDITAT
Menys rendiment potencial MENYS RISC
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Més rendiment potencial MÉS RISC
ELS NOSTRES SERVEIS

En quines altres coses podem ajudar-te?

Rescatar estalvis

Documentació estalvi

Contacte

FAQS

Hi tens més dubtes?

Com puc saber quina serà la rendibilitat del meu Pla Estalvi i Assegurança d'Estalvi Sabadell del proper trimestre o semestre?

BanSabadell Vida t’informa, durant el mes anterior al venciment, dels nous tipus a aplicar per al proper període garantit.

Puc canviar les persones beneficiàries del meu Pla Estalvi per al cas de mort i Assegurança d'Estalvi Sabadell?

Sí, pots canviar-ne les persones beneficiàries en qualsevol moment. Només cal que ho sol·licitis a la teva oficina de Banc Sabadell.

Saber-ne més

Potser estàs pensant a estalviar per a la jubilació amb avantatges fiscals?

Disposem d’una oferta extensa de plans de pensions i plans de previsió assegurats, i t’ajudem a triar-ne el que s’adapta més a les teves necessitats. Saber-ne més
ELS NOSTRES PRODUCTES

Coneix altres assegurances

* El capital addicional serà com a màxim de 12.000 € (600 € per a les persones assegurades l’edat de les quals superi els 65 anys o que presentin riscos agreujats).

Aquestes cobertures i serveis estan subjectes als termes, condicions, límits i exclusions aplicables a l’assegurança que estableixen les condicions particulars i les generals.

Pla Estalvi és un producte contractable només per residents a Espanya. Pla Estalvi és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i al Registre d’Entitats Asseguradores de la DGAiFP amb la clau C-0557.

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223, amb domicili social a l’avinguda Òscar Esplà, 37, 03007 Alacant. Està inscrita al Registre Mercantil d’Alacant i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGAiFP amb la clau OV-0004, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent a cada moment.